۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۸:۲۱
Banafsheh
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۸ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۴۰
MahsaSH
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۳
bilijacks
‫۷ سال و ۱۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۲
zahralabbafan
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۱
sina
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۹
Reyhaneh8
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۳۰