رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ مارینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲ سوار بر سورتمه آرتور شوپنهاور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵ سپیده عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۶ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۷ بانوی پیشگو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸ شکارچی‌ها در برف
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۹ شکار گوسفند وحشی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۱ شکوه عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۱۲ خاتون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۳ دورنمای کاسل راک
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۴ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۵ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۶ از لج تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۷ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۸ کنیز سفید
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۹ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۱ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ کالیگولا
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۳ نجیب‌زاده‌ای در مسکو
رمان خارجی - آمریکا و کانادا
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۲۴ انسان خداگونه (تاریخ مختصر آینده)
۲۵ انسان خردمند (تاریخ مختصر نوع بشر)
۲۶ راز
روانشناسی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۷ ربکا
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۸ آرزو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۲۹ ناتمام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۰ درون 1 آینه درون 1 معما
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۱ سرخ و سیاه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۲ دختر پرتقالی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۳ پرنده بهشتی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۴ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۶ بخت بسته
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳۷ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۸ همه هستی من 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۳۹ 2 نمایش‌نامه (مستخدم ماشینی و درد خفیف)
۴۰ شکنجه و قتل ژان پل مارا
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۱ گلستان سعدی (با جعبه) چرمی
۴۲ اشتیاق (مجموعه خاطرات استفان 3) خاطرات خون‌آشام
۴۳ بوستان سعدی (با جعبه) معطر
۴۴ روز رستاخیز (گزیده نمایش‌نامه‌های دهه 80) مجموعه گستره خیال
۴۵ آدم‌های سمی
روانشناسی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۶ کوچه دلگشا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۷ غروب رنگین‌کمان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۴۸ بی‌قرار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۹ بگشای لب
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵۰ سگی که به سوی ستاره‌ای می‌دود
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست