پذیرای امواج عشق باشیم. ما فکر میکنیم استحقاق یا طرفیت عشق را نداریم. فکر می‌کنیم اگر اجازه دهیم عشق در ما نفوذ کند، خیلی احساسی و مهربان خواهیم شد. اما خردمندی به نام لوین چه خوب این مطلب را گفته که: (( عشق تنها عمل عقلانی ( منطقی) است)).
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۹
parham-nasa
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۶
Mahkame
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۵
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۱۷
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۹
Jack312
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹