۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۶
Mahkame
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۵
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۹
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۶