در میان یک زندگی پر مشقت و یکنواخت مصیبت هم خود جشنی است و آتش سوزی مایه تفریح، همچنان که در یک چهره بی رنگ جای زخم حکم زینت و زیبایی دارد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۶
Parviz
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۳
Parviz
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۳
jhamid93
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۷
nnegg
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۶
Niki65
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۵