۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۷
parastooo
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۱
kafebook
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷