۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۶
Elham
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۲
zahralabbafan
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۲