نشد یکبار یکی پیدا بشود و به من حالی نکند که از من بدش می‌آید. مادرم روزی هفت بار مرا به باد فحش میگرفت. نفرت خودش را با فریاد توی صورتم میکوبید. مادرم خوشگل و جوان بود. پدرم هم جوان و خوشگل بود. اگر دل و جرئتش را داشتند حتما مرا زهر داده بودند. اسم من را گذاشته بودند: چیزی که نباید به دنیا می‌آمد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۸
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۵۳