یک بار مرد بزرگی که گویی به یک نظر درد مرا دریافته بود، به من گفت: "سعی کن چیزی را دوست بداری. فرقی هم نمی‌کند چه چیز. خدا، زن، موسیقی، حتا مشروب یا تریاک. ولی یک چیزی را دوست بدار!"
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۸
afshin
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۴
Elham
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۴
Ali
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۰
hedgehog
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۲۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۸
Reyhaneh8
‫۲ ماه قبل، شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۲۹