در هر جماعت یکی هست که خود را در محل و موقع مناسب خویش احساس نمی‌کند،و این لزوما بدین معنا نیست که او بهتر یا بدتر از دیگران است. لازم نیست که شخص فکر درخشان و یا شعور ناقص داشته باشد تا موجب تمسخر دیگران گردد؛جماعت در اینکه یکی را برگزیند و آلت تمسخر و مزاح خویش سازد،صرفا از خواهش و میلی که به تفریح و سرگرمی دارد پیروی می‌کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
💟💟💟
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۲
A_zamani
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۳۶