عالی بود! همونطور که انتظار می‌رفت قرار نبود هیچ اتفاق خاصی بیفته چون این کتاب یه جور خاطره‌نویسی بود
البته اعتراف می‌کنم یه کم فضای داستان، روم تأثیر گذاشت! : -D
یه حس جالبی که توی کل داستان داشتم با این که خب روز و شب می‌شد ولی من تو ذهنم اطراف هولدن کالفیلد رو تاریک می‌دیدم انگار هولدن حتی توی نور روز هم توی تاریکیه. شاید به خاطر جو افسرده‌ای که می‌خواست القا کنه باشه.
ترجمه‌ی آقای نجفی هم بی‌نظیر و دلنشین بود واقعاً لذت بردم و واقعا لحن گفتار مناسب فضای داستان بود