وقتی می‌بینی که اسلحه همان اسلحه و نیروی دو طرف، یا به عبارت بهتر، ضعف دو طرف کمابیش مساوی است، دیگر جایی برای ستایش از آن که شلیک می‌کند و تحقیر آن که هدف قرار گرفته، باقی نمی‌ماند. این مرحله شروع فرزانگی است. خود فرزانگی این است که با هر دو، قطع رابطه کنی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۴۵