اگر هیچ بلندپروازی نداشته باشی، اگر مشتاق موفقیت نباشی، اگر نخواهی به رسمیت شناخته شوی، در این‌ صورت خودت را در آستانه‌ی سقوط و لبه‌ی پرتگاه قرار داده‌ای.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arghavan_8110
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۶
Reyhaneh8
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۴۴