گفت: سرم بازار مسگرهاست.
دستش را روی سینه اش گذاشت گفت: چیزی اینجا مانده ،
درست اینجایم ایستاده که هی حالم را خرابتر میکند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
HouriehEbrahimi
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۵
atenarizevandi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۵
lilamah
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۰
afsane_km
‫۲۷ روز قبل، جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۴۴
arghavan_8110
‫۲۵ روز قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۴۸