هیچ چیز در این دنیا کامل نیست. پوسته ی هر نانی سوخته است، هر میوه ای کرم خود را دارد. به همین دلیل هیچ عدالت کاملی وجود ندارد؛ حتی کارهای خوب پیامدهای ناگواری دارند و بهترین انگیزه‌ها ممکن است منجر به مرگ و شکست شوند
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۴