۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۳۳
Reyhaneh8
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۸
Ali
‫۲ ماه قبل، شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۲۸