۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۵۳
Mehranzeylabi
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۷