تو نمی‌توانی درک کنی چقدر برایم سخت است که به آدمکی کوچک در این جهان پهناور تبدیل شوم… مظفر صبحدم به من یاد بده چگونه آدم کوچکی شوم، چگونه به اصل خودم برگردم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۳