:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_quote/q40478 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟