گمان نمی‌کنم هیچ انسانی در دنیا قادر به درک یک دلقک باشد. حتی یک دلقک هم نمی‌تواند دلقک دیگری را خوب بشناسد؛ چون در این رابطه، رشک و حسد نقش بزرگی را بازی می‌کند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۲