هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتاده اند، فقط تنها به خاطر آورد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۰
Mahkame
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۴
Reyhaneh8
‫۴ ماه قبل، شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۳۱