۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲
Parviz
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۲