امروز صحنه‌های دوران جوانی را مرور می‌کنیم و چون مسافران از روی همه ی آنها می‌گذریم. درک حقایق تلخ تار و پود وجودمان را می‌سوزاند. امروز دیگر ما آن موجودات دست نخورده و سالم نیستیم. لاقید و خونسرد شده ایم. آرزو می‌کنیم که باز به آن دوران برگردیم. ولی آیا میتوانیم در آن دوره زندگی کنیم؟
مثل بچه‌ها بی دست و پا و چون پیرمردان کارکشته ایم و به غایت خشن و سطحی هستیم؛ بله ما از دست رفته ایم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶
jhamid93
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۵
💟💟💟
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۸