جوونا کله شون باد داره. فکر می‌کنن می‌تونن دنیا رو عوض کنن. تا بوده دنیا همین ریختی بوده. به همین نکبتی. هیچ کسم کاری نتونسته بکنه. از اول عالم بشریت،چقدر آدم جونشونو توی این سیاهچاله‌ها از دست دادن، دنیا عوض شد؟
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۹
holy.mary
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۶
docharane
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۵
Parviz
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۵
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۱
Elham
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱