باز هم تنهایی مثل حلقه نجات آهنینی مرا احاطه کرده بود. باز هم بر پشت زمان به آن طرف شنا میکردم. در قعر امواج فرو میرفتم؛ از اقیانوس‌های گذشته و حال میگذشتم و در حالی که تنهایی مرا از غرق شدن و فرو رفتن حفظ میکرد به اعماق سرمای آینده نفوذ میکردم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۸
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۳
Ali
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰