زندگی کردن…تلف بودن…پلاسیدن…نطفه ای را پرورش دادن برای زندگی کردن
و این تکرار تکرار است و من تکرار تکرارم
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
pania
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۵۸
s@sahar
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۰
atena1987
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۸