۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
pania
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۷
s@sahar
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۴۵
zahralabbafan
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۲
atena1987
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۸
💟💟💟
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۳۹