_ راست است که آتش می‌خورند و نمی‌سوزند؟ برق به خودشان وصل می‌کنند و آسیبی نمی‌بینند؟
_ راست است.
_ شما هم این‌کار‌ها را می‌کنید ؟
_من نمی‌توانم.
_ چطور؟
_ آن‌ها با اعتقاد به من این کار‌ها را می‌کنند. من با اعتقاد به چه کسی بکنم؟
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۲
Ali
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۸
atena1987
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۹
s@sahar
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۰
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۹