به کلاس‌های ادبیات سری بزنید و درآنجا تا بخواهید لیلی و مجنون ،‌رومئو و ژولیت و یوسف و زلیخا پیدا میشود. جوانی هست ، شادابی هست، نان مفت پدر هست ، شعر و غزل هم هست اگر با این مقدمات عاشق نشوند خیلی خرند.