خیلی از آدم‌ها به شدت درگیر مشکلات کوچولو کوچولو می‌شوند، به شدت خودبین و خودمحور می‌شوند. کافی است بیشتر از سی ثانیه با آن‌ها صحبت کنی تا تمرکزشان را از دست بدهند؛ هزاران گفتگوی ذهنی در سر خویش دارند: "به دوستم باید تلفن کنم، باید فاکس بزنم، و…" ، کلی هم مسایل عشقی دارند که راجع به آن‌ها رؤیاپردازی می‌کنند. و درست در لحظه ای که حرفت را تمام کرده ای یادشان می‌افتد که به تو توجه کنند، و می‌گویند: "آه… هاه…" یا "بله، واقعا" و تظاهر می‌کنند که در لحظه هستند و داشتند به حرف‌های تو گوش می‌کردند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۰
EJofreh
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۲۵