واقعیت این است که بخشی از وجود من "همه سن و سال" است. من سه ساله هستم. پنج ساله هستم. سی و هفت ساله هستم. پنجاه ساله هستم. من همه ی آن سن‌ها را گذرانده ام. و می‌دانم این امر به چه شباهت دارد. وقتی شرایط ایجاب کند که بچه شوم، بچه می‌شوم و از این کار لذت می‌برم. وقتی شرایط ایجاب کند که پیرمردی عاقل شوم، پیرمردی عاقل می‌شوم و از این کار لذت می‌برم. به تمام سن‌های مختلف من فکر کن! من در کنار سن واقعی خودم انسانی "همه سن و سال" هستم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۱
Kasra
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۴
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۵
Faeze
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۱
kafebook
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۵