این فقط بخشی از اهمیت خانواده است، نه فقط عشق؛ بلکه، این که تو به بقیه این احساس را منتقل کنی و به آن‌ها اجازه بدهی که بدانند کسی وجود دارد که نگاهش به آن هاست:همان چیزی که من با مرگ مادرم از دست دادم _من به این مبحث می‌گویم:امنیت معنوی، امنیت جان و روح _و این که تو بدانی خانواده ای داری که هر لحظه مراقب و نگران توست. هیچ چیز دیگری جای خانواده و اثرات آن را نمی‌گیرد. نه پول، نه شهرت. "
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال قبل، جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۴
جلیل
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۴۱