به خاطر همین ترس بی معنی است که ما داریم هلاک میشیم. و حاکمان ازین ترس ما سوء استفاده میکنند و اونها خوب میدونن که مردم تا وقتی که بترسن مثل درخت‌های غان در مرداب خواهند پوسید
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۲۳
Ali
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۵
parastooo
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
kafebook
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۰
Roodabe
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۳
zahralabbafan
‫۵ سال قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۸