۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۴
zahralabbafan
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۹
holy.mary
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۰
Faeze
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۴
damir
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۱
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۱
parastooo
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳