فرهنگ و سنت حاکم بر روی ما به مردم این دید را القا نمی‌کند که نسبت به خودشان احساس خوبی داشته باشند. ما درس‌های اشتباه را آموزش می‌دهیم. و تو باید خیلی قوی باشی که بتوانی بگویی اگر سنت برایت کاربرد ندارد، ولش کن. سنت خودت را خلق کن. اکثر مردم قادر به انجام این کار نیستند. آن‌ها از من هم غمگین تراند، با وجودی که من این شرایط را دارم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۶
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۷
Faeze
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۴
Elham
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۲
Roodabe
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۹