"آیا کسی را پیدا کرده ای که قلبت را با او سهیم شوی؟"
"آیا داوطلبانه و بدون چشمداشت کاری برای جامعه ات انجام می‌دهی؟"
"آیا با خودت در صلح و آرامش به سر می‌بری؟"
"آیا تلاش می‌کنی همان انسانی باشی که می‌توانی باشی؟"
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۷
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۷
Faeze
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۴