یاد حرف پدر افتادم که می‌گفت "نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن. هر کی هر چی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند، نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است."
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۴
docharane
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۴۴
ADIB
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۰
💟💟💟
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۹
HouriehEbrahimi
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۲۲