موری به طور تمام وقت روی صندلی چرخدار می‌نشست. و با این حال پر از فکر بکر و نکته بود. مطالبش را روی هر چه به دستش می‌رسید یادداشت می‌کرد. باورهایش را به رشته تحریر در می‌آورد. درباره زندگی در سایه مرگ می‌نوشت: "آن چه را می‌توانید انجام دهید و آن چه را نمی‌توانید بپذیرید" ، "بپذیرید که گذشته هر چه بوده گذشته، گذشته را انکار نکنید" ، "بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید" ، "هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است" …!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
violetfield
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۰
Elham
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۳
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۲