مهندس می‌دانست که لازم نیست آدم همه چیز را درباره ی همه چیز بداند. با داشتن نمرات خوب و یک پدر گردن کلفت، هر آدمی می‌توانست خود را به مراتب بالا برساند. در این راه نهایت سوءاستفاده از توانایی‌های دیگران هم اصل مهمی است…
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۶
Ali
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۱
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
jhamid93
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۸
Tilan
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۹