چیزی که یک دلقک به آن احتیاج دارد آرامش است، تلقین دروغین آن چیزی که دیگران استراحت می‌نامند. ولی دیگران نمی‌توانند بفهمند که این تلقین دروغین استراحت، برای یک دلقک فراموش کردن کار روزانه اش است. آن‌ها نمی‌فهمند- خیلی طبیعی است- چون تازه وقتی از کار روزانه فارغ می‌شوند، موقع استراحت شبانه شان، خود را با آن چیزی که به اصطلاح هنر نامیده می‌شود، مشغول می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۳۴
notation69
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۲
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۴۳