۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۴۱
zahralabbafan
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۵۶
Mohadese73811
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۱