رمان ایرانی

درد شیرین

درد شیرین داستان فاصله هاست. دوری ها و دلتنگی ها. داستان عشق و اسارت، در سنتهاست. گذشتن از فاصله ها و چشیدن شیرینی درد.

سخن
9789643729059
۳۳۶ صفحه
۱۵۰ مشاهده
۰ نقل قول