فلسفه

1 دعای متفاوت

سری کتاب‌های کانکت، کتاب‌های کوچک و دوزبانه‌ای هستند که صفحات کم‌برگ آنها را تصاویر زیبا و خوش‌کیفیتی تزئین کرده است. این کتاب‌ها به زبانی ساده و بدون هرگونه ایهام و پیچیدگی، حاوی نکات سادة معنوی و اخلاقی هستند که ذهن شما را روزها و گاه سال‌ها درگیر معنای عمیق خود خواهند کرد و هر بار که آنها را مجدد می‌خوانید همان لذت بار اول را احساس می‌کنید.

زهره زاهدی
جیحون
9789648554441
۱۳۸۴
۱۶ صفحه
۳۴ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های زهره زاهدی
مسافر
مسافر با صدای: زهره زاهدی این تویی، تنها، مبهوت، زیر باران. به دو انتهای جاده نگاه می‌کنی و با این حال نه مبدا و نه مقصد را نمی‌یابی. این تویی بعد از این همه سال، بعد از این همه رنج ناخواسته. ایستاده در نیمه راه، خسته و یخ کرده، چشم به راه فریادرس! مدت زمان: 9 ساعت و 26 دقیقه. قالب‌بندی: ...
سزاوار توجه فرشته
سزاوار توجه فرشته اگر شنیدی مشکلی برای کسی پیش آمده است و ربطی به تو ندارد، کمی بیشتر فکر کن. شاید خیلی هم بی‌ربط نباشد. شاید لازم باشد که گاه نگاهتان را بر موضوعات زندگی تغییر دهید.
فایل صوتی مسافر
فایل صوتی مسافر 0این تویی، تنها، مبهوت، زیر باران. به دو انتهای جاده نگاه می‌کنی و با این حال نه مبدا و نه مقصد را نمی‌یابی. این تویی بعد از این همه سال، بعد از این همه رنج ناخواسته. ایستاده در نیمه راه، خسته و یخ کرده، چشم به راه فریادرس!
داستان‌های کوتاه جیبی
داستان‌های کوتاه جیبی این داستان همه ماست. ما با گذشت هر روز، زندگی‌مان را می‌سازیم. گاهی به آنچه می‌سازیم کم‌ترین توجهی نمی‌کنیم. پس در اثر یک شوک و اتفاق غیر مترقبه می‌فهمیم که مجبوریم در همین ساخته‌ها زندگی کنیم... شما نجار زندگی خود هستید و روزها، چکش‌هایی هستند که بر میخ‌های زندگی شما می‌کوبند. در هر روز یک تخته جای می‌گیرد و یک ...
داستان‌های کوتاه جیبی
داستان‌های کوتاه جیبی این داستان همه ماست. ما با گذشت هر روز، زندگی‌مان را می‌سازیم. گاهی به آنچه می‌سازیم کم‌ترین توجهی نمی‌کنیم. پس در اثر یک شوک و اتفاق غیر مترقبه می‌فهمیم که مجبوریم در همین ساخته‌ها زندگی کنیم... شما نجار زندگی خود هستید و روزها، چکش‌هایی هستند که بر میخ‌های زندگی شما می‌کوبند. در هر روز یک تخته جای می‌گیرد و یک ...
مشاهده تمام رمان های زهره زاهدی
مجموعه‌ها