فلسفه

انسان خداگونه (تاریخ مختصر آینده)

(Homo deus)

جنگ بر می‌افتد احتمال خودکشی بیش از کشته شدن در جنگ خواهد بود قحطی ناپدید می‌شود خطر چاقی بشر را بیش از گرسنگی تهدید می‌کند مرگ چیزی جز یک مشکل فنی نیست برابری از میان می‌رود ـ پایندگی وارد می‌شود آینده برای ما چه در بردارد؟ مرحله بعدی تکامل همین است انسان خردمند نشان داد که از کجا آمده‌ایم انسان خداگونه نشان می‌دهد که به کجا می رویم

زهرا عالی
9786004900270
۱۳۹۷
۵۵۲ صفحه
۱۴۹ مشاهده
۰ نقل قول
یووال نوح هراری
صفحه نویسنده یووال نوح هراری
۲ رمان Professor Harari was born in Haifa, Israel, to Lebanese parents in 1976. He received his Ph.D. from the University of Oxford in 2002, and is now a lecturer at the Department of History, the Hebrew University of Jerusalem.

He specialized in World History, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relation between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in ...
دیگر رمان‌های یووال نوح هراری
انسان خردمند (تاریخ مختصر نوع بشر)
انسان خردمند (تاریخ مختصر نوع بشر) صد هزار سال پیش، دست کم شش گونه انسانی در زمین زندگی می‌کردند. امروز تنها یکی به جا مانده است: ما انسان‌های خردمند. چطور گونه ما در نبرد برای سلطه بر دیگران پیروز شد؟ چرا نیاکان شکارگر - خوراک جوی ما اقدام به ساختن شهرها و برپایی پادشاهی‌ها کردند؟ چگونه به خدایان و ملت‌ها و حقوق بشر ایمان آوردیم، به ...
مشاهده تمام رمان های یووال نوح هراری
مجموعه‌ها