ادبیات نوجوان

خون الف‌ها

(Krew elfow)

شهر در حال سوختن بود. شعله‌های آتش، خانه‌های کاه‌گلی اطراف کوچه‌های باریکی که به خندق دور قصر منتهی می‌شدند را به کام خود کشیده بود و دیوارهای قصر را در خود فرو می‌برد. از سمت غرب، از دروازه بندرگاه، صدای جیغ و غوغای نبردی وحشیانه و ضربات دژکوب‌هایی که به دیواره‌های قصر می‌کوبیدند، هر لحظه بلندتر می‌شد. مهاجمان به شکل غیرمنتظره‌ای با در هم شکستن سنگرهایی که تنها با تعداد کمی سرباز، چند شهروند تبرزین‌دار و تعدادی کمان‌دار محافظت می‌شدند، آن‌ها را محاصره کردند...

9786001823282
۱۳۹۷
۳۶۸ صفحه
۷۵ مشاهده
۰ نقل قول