مجموعه داستان خارجی

زندگی عشق و دیگر هیچ

(Love.)

این کتاب آن میوه‌ای است که از کلاس عشق روییده، و قرار نبوده این یک کتاب علمی، عمیقا فلسفی یا یک کار قطعی بر موضوع عشق باشد. به جای آن این کتاب مجموعه‌ای است مشتمل بر دیدگاه‌ها، احساسات، و مشاهدات نشات گرفته گروهی از انسان‌ها که به اعتقاد لئو بوسکالیا با شرایط انسانی مطابقت می‌کند.

دایره
9789646839038
۱۳۹۵
۲۱۶ صفحه
۱۵۸ مشاهده
۱ نقل قول