رمان ایرانی

همه هستی من 1 (2 جلدی)

کنار هم رو به دریا و خورشید سرخی که جلوه‌ای ویژه به آسمان می‌داد ایستاده بودیم. گرمای حضور سام سوز دریا را دلنشین کرده بود. دیگر از خدا هیچ‌چیز نمی‌خواستم. هیچ‌چیز بیشتر از این خوشحالم نمی‌کرد. نگاهم را از آسمان به سوی او برگرداندم و زلال چشمانم در آیینه نگاه او حل شد...

9786001181177
۱۳۹۲
۳۷۸ صفحه
۴۹۲ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های ساناز علمی
همه هستی من 2 (2 جلدی)
همه هستی من 2 (2 جلدی) کنار هم رو به دریا و خورشید سرخی که جلوه‌ای ویژه به آسمان می‌داد ایستاده بودیم. گرمای حضور سام سوز دریا را دلنشین کرده بود. دیگر از خدا هیچ‌چیز نمی‌خواستم. هیچ‌چیز بیشتر از این خوشحالم نمی‌کرد. نگاهم را از آسمان به سوی او برگرداندم و زلال چشمانم در آیینه نگاه او حل شد...
به سادگی 1 نگاه
به سادگی 1 نگاه
مشاهده تمام رمان های ساناز علمی
مجموعه‌ها