رمان ایرانی

9789641129257
۱۳۸۶
۱۱۲ صفحه
۶۳۱ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
بهرام صادقی
صفحه نویسنده بهرام صادقی
۷ رمان Bahram Sadeghi (born in Isfahan, Iran, 8 January 1937, died 3 January 1985), poet and noted modernist fiction writer of the 20th century, who explored new literary techniques with almost each piece he wrote. Sadeghi was the fourth and last child of a small retailer in Najaf-Ābād, near Isfahan, completed his elementary education in Najaf-Ābād in 1949, attended Adab High School in Isfahan for his secondary education. In 1955, he moved to Tehran, where he attended medical school at the ...
دیگر رمان‌های بهرام صادقی
سنگر و قمقمه‌های خالی
سنگر و قمقمه‌های خالی نعش را گذاشته بودند در دالان مسجد، خون‌آلود و لهیده، و کسی فرصت نکرده بود چیزی روش بیندازد. اما خون و گل خشکیده همه جایش را پوشانده بود. دالان از همیشه خاموش‌تر و غم‌زده‌تر بود. تاریک بود چراغی درش نمی‌سوخت. 2 مرد، به دیوار دالان، پشت در تکیه داده بودند، رو به روی هم. یکیشان می‌توانست، از شکاف در، خیابان ...
سنگر و قمقمه‌های خالی
سنگر و قمقمه‌های خالی
سنگر و قمقمه‌های خالی
سنگر و قمقمه‌های خالی نعش را گذاشته بودند در دالان مسجد، خون‌آلود و لهیده، و کسی فرصت نکرده بود چیزی روش بیندازد. اما خون و گل خشکیده همه جایش را پوشانده بود. دالان از همیشه خاموش‌تر و غم‌زده‌تر بود. تاریک بود چراغی درش نمی‌سوخت. 2 مرد، به دیوار دالان، پشت در تکیه داده بودند، رو به روی هم. یکیشان می‌توانست، از شکاف در، خیابان ...
وعده دیدار با جوجو جستو (داستان کوتاه)
وعده دیدار با جوجو جستو (داستان کوتاه) وعده دیدار با جوجو جتسو مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه پراکنده بهرام صادقی، نویسنده نام آشنای ادبیات داستانی و خالق آثار برجسته سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت است که برای نخستین بار در قالب مجموعه داستان منتشر می‌شود. بهرام صادقی بدون شک متفاوت‌ترین داستان‌نویس ایرانی است که هم داستان شفاهی می‌گفته و هم مجموعه‌ای از داستان‌های بسیار متفاوت (هم از ...
مشاهده تمام رمان های بهرام صادقی
مجموعه‌ها