• از مجموع ۲۷۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خشم و هیاهو' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۶ رو بدست آورده.
۱۲۳۷۴۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۶ را داده‌ند.
• رمان 'خشم و هیاهو' در کتاب‌خانه‌ی ۱۳۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۳۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Shadow251183
Shadow251183
۱۴۰۰/۷/۲۷

Paryaravankhah
Paryaravankhah
۱۴۰۰/۵/۵

javadbagzade
javadbagzade
۱۴۰۰/۴/۲۷

Sasansharifi
Sasansharifi
۱۴۰۰/۲/۴

Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

ISaac
ISaac
۱۳۹۹/۳/۵

mehrandavar
mehrandavar
۱۳۹۹/۲/۱۰

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

asatiri
asatiri
۱۳۹۸/۸/۲۹

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

zizi76
zizi76
۱۳۹۸/۱/۲۹

Baran9060
Baran9060
۱۳۹۷/۹/۱۹

@zahra@
@[email protected]
۱۳۹۷/۸/۵

tarokh2020
tarokh2020
۱۳۹۷/۷/۲۷

artimis
artimis
۱۳۹۷/۶/۲۹

h100066446323
h100066446323
۱۳۹۷/۶/۵

arashRezaei
arashRezaei
۱۳۹۷/۵/۲۷

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۲

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

nermin
nermin
۱۳۹۷/۳/۱۹

Fatere
Fatere
۱۳۹۷/۳/۱۷

etemadiaryan7
etemadiaryan7
۱۳۹۷/۳/۱۶

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Nassrin20
Nassrin20
۱۳۹۷/۳/۶

alihezar
alihezar
۱۳۹۷/۳/۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pasha
Pasha
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsimaa
Mahsimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

DoodOod
DoodOod
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miho
Miho
۱۳۹۷/۲/۲۱

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۲۱

Agata
Agata
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Xinos
Xinos
۱۳۹۷/۲/۲۱

Elsa_kt
Elsa_kt
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mery
Mery
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Angleita
Angleita
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ana_karnina
Ana_karnina
۱۳۹۷/۲/۲۰

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Dorsa_ajam
Dorsa_ajam
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Morvariid
Morvariid
۱۳۹۷/۲/۱۷

Habibbib
Habibbib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mitram
Mitram
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Farshaad
Farshaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۱۶

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۱۶

Milad7
Milad7
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Jamshiid
Jamshiid
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

hamidzich
hamidzich
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Lady_L
Lady_L
۱۳۹۷/۲/۱۳

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

_Saleh
_Saleh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۱۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۱۲

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۱۲

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Jahed
Jahed
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mohamedamin
Mohamedamin
۱۳۹۷/۲/۱۲

Narges_momeni
Narges_momeni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mmd_jmshdi
Mmd_jmshdi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Fateme_navabi
Fateme_navabi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Siamakseidi
Siamakseidi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homyoun_sepehri
Homyoun_sepehri
۱۳۹۷/۲/۱۲

Aslan
Aslan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Hasti_hagh
Hasti_hagh
۱۳۹۷/۲/۱۰

SirAlex
SirAlex
۱۳۹۷/۲/۱۰

Roziittaa
Roziittaa
۱۳۹۷/۲/۱۰

Shaghik
Shaghik
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Sooroosh
Sooroosh
۱۳۹۷/۲/۱۰

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۱۰

Watrance
Watrance
۱۳۹۷/۲/۱۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۸

Golrokh
Golrokh
۱۳۹۷/۲/۶

Darush
Darush
۱۳۹۷/۲/۶

Elham_ah
Elham_ah
۱۳۹۷/۲/۶

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۶

Sevedam
Sevedam
۱۳۹۷/۲/۶

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

OosMajid
OosMajid
۱۳۹۷/۲/۶

Kambizzz
Kambizzz
۱۳۹۷/۲/۶

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۵

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۵

Zizoo
Zizoo
۱۳۹۷/۲/۵

Mastane_re
Mastane_re
۱۳۹۷/۲/۵

Anahitta
Anahitta
۱۳۹۷/۲/۵

Saghi_amjad
Saghi_amjad
۱۳۹۷/۲/۵

Masihaa
Masihaa
۱۳۹۷/۲/۵

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۵

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۵

Hadi_sedaghat
Hadi_sedaghat
۱۳۹۷/۲/۵

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۴

Encie
Encie
۱۳۹۷/۲/۴

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۴

Dainal
Dainal
۱۳۹۷/۲/۴

Aghamoshtaba
Aghamoshtaba
۱۳۹۷/۲/۴

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۴

Gandomaak
Gandomaak
۱۳۹۷/۲/۴

Kimi
Kimi
۱۳۹۷/۲/۴

Roshaanak
Roshaanak
۱۳۹۷/۲/۴

Shirak
Shirak
۱۳۹۷/۲/۴

George
George
۱۳۹۷/۲/۴

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۴

Marimori
Marimori
۱۳۹۷/۲/۴

Mehdi_rostami
Mehdi_rostami
۱۳۹۷/۲/۴

Sheghi
Sheghi
۱۳۹۷/۲/۳

ShShahrzad
ShShahrzad
۱۳۹۷/۲/۳

Booker
Booker
۱۳۹۷/۲/۳

Gote
Gote
۱۳۹۷/۲/۳

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۱

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۱/۳۱

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۱/۳۱

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۱/۳۱

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

Santmary
Santmary
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

Hamed-d
Hamed-d
۱۳۹۶/۷/۲۹

amirsarebani81
amirsarebani81
۱۳۹۶/۷/۸

rezapasha
rezapasha
۱۳۹۶/۵/۱

bahmani
bahmani
۱۳۹۶/۳/۲۶

nimatennison
nimatennison
۱۳۹۶/۳/۱۷

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

Sohrab_R
Sohrab_R
۱۳۹۵/۱۲/۴

مهرآن
مهرآن
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

Amiranvali
Amiranvali
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

paria-ighanian
paria-ighanian
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

Somi marami
Somi marami
۱۳۹۵/۹/۴

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

m_gh_a
m_gh_a
۱۳۹۵/۷/۱۷

Hodhod
Hodhod
۱۳۹۵/۲/۳۱

HamedPa
HamedPa
۱۳۹۵/۱/۲۳

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۸/۱۴

batreaceh
batreaceh
۱۳۹۴/۱/۲۴

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۱/۱۹

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱

Elham
Elham
۱۳۹۳/۸/۷

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

civil
civil
۱۳۹۲/۵/۵

mohsenserajian
mohsenserajian
۱۳۹۲/۳/۱۲