رمان خارجی

رامسس یکی از بزرگ‌ترین فاتحان جهان، شاه خورشید و نگهبان حقیقت نام داشت. شهرتش در طی قرن‌ها زبانزد مردم بود. نام او با اقتدار و شهرت و شوکت مصر باستان همراه است. طی 67 سال فرمانروایی خود از 1212 تا 1279 قبل از میلاد کشور مصر را از نظر سیاسی و فرهنگی به اوج قدرت رسانید. اشخاصی که به مصر مسافرت می‌کنند هنوز نقش رامسس دوم فرعون مصر را می‌توانند در تمام زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، آثار باستانی و عظمت تمدن مصر باستان مشاهده کنند.

محمد شرفی
سخن گستر
9789644774522
۱۳۸۸
۷۶۸ صفحه
۵۳۷ مشاهده
۰ نقل قول
کریستیان ژاک
صفحه نویسنده کریستیان ژاک
۳ رمان Christian Jacq is a French author and Egyptologist. He has written several novels about ancient Egypt, notably a five book suite about pharaoh Ramses II, a character whom Jacq admires greatly.

Jacq's interest in Egyptology began when he was thirteen, and read History of Ancient Egyptian Civilization by Jacques Pirenne. This inspired him to write his first novel. He first visited Egypt when he was seventeen, went on to study Egyptology and archaeology at the Sorbonne, and is now ...
دیگر رمان‌های کریستیان ژاک
رامسس فرزند خورشید 2 (2 جلدی)
رامسس فرزند خورشید 2 (2 جلدی) رمان پرماجرای رامسس یکی از موفق‌ترین داستان‌هایی است که در سال اخیر نوشته شده و به اکثر زبان‌های زنده جهان ترجمه و با فروش وسیعی در اروپا و آمریکا روبه‌رو بوده است. داستان چند سالی بعد از مرگ فرعون اخناتون اتفاق می‌افتد و بعضی از شخصیت‌های رمان معروف سینوحه نیز در آن حضور دارند. در حقیقت می‌توان گفت این رمان ...
رامسس فرزند خورشید 1 (2 جلدی)
رامسس فرزند خورشید 1 (2 جلدی) رمان پر ماجرای رامسس یکی از موفق‌ترین داستان‌هایی است که در سال‌های اخیر نوشته شده و به اکثر زبان‌های زنده جهان ترجمه و با فروش وسیعی در اروپا و آمریکا روبرو بوده است. داستان چند سالگی بعد از مرگ فرعون اخناتون اتفاق می‌افتد و بعضی از شخصیت‌های رمان معروف سینوهه نیز در آن حضور دارند. در حقیقت می‌توان گفت این ...
مشاهده تمام رمان های کریستیان ژاک
مجموعه‌ها